Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Poczta w Łomży 1918 - 1919

W ostatnim czasie moje zbiory wzbogaciły się o nowy, bagaty materiał filatelistyczny. Z wielu bezsprzecznie ciekawych pozycji wybrałem dwa walory, które uważam za interesujące i w związku z tym chciałbym je pokazać. Poniżej prezentuję dwie przesyłki z prowizorycznym kasownikiem Łomży z pierwszego okresu działania polskiej poczty.

 

 

Fot. 1 i fot. 2. Korespondencja z Łomży z 1918 i 1919 r. z kasownikiem prowizorycznym miejscowego urzędu pocztowego.

Pierwszy z listów wysłany był przed 16 grudnia 1918 r. kiedy jeszcze tolerowano w obiegu znaczki niemieckie, druga kartka to okres I kwartału 1919 r. Oba te dokumenty pocztowe są świadectwem braku miejscowego datownika, w miejsce którego miejscowy urząd pocztowy stosował prymitywne prowizorium. Z dostępnej mi dokumentacji pocztowej pokazane tu prowizorium z Łomży znane jest nawet z marca 1919 r. W archiwum mam jeszcze kilka skanów tego kasownika na przesyłkach z I kwartału 1919.

Jesteś tutaj: START | Historia poczty | Poczta w Łomży 1918 - 1919