Universal Union,  rok 1938, numer 1

Nowe polskie znaczki pocztowe1
O dzień znaczka w Polsce2-3
Filatelistyka jest nie tylko rozrywką, ale i dobrym interesem3-6
Nowi zbieracze6-7
Roosevelt filatelistą8
Dzień znaczka9
Obrót zagraniczny znaczkami pocztowymi9
Emisja nowych kart pocztowych9
Kalnicki Adam Paradoksy10-11
Wiedeń stolica filatelistyki11
Chybiona ironia11
Przewożenie listów samolotami11
Nowe znaczki pocztowe12-14
Znaczki pocztowe w r. 193815
Ogłoszenia16

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.