Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2022, numer 6

Głowacz Adam Trans Atlantic Air Mail Service228-230
Kawka Bartłomiej Arkusz z formy I znaczka Fi 114 typ I230-233
Rzadkosz Miłosz, Walocha Jerzy Całości ze spreparowanymi przedrukami „groszy” - fałszerstwa na szkodę zbieracza234-235
Perkowski Roman Odmiany barwne znaczka Fi 432/PSPZP 389 z drugiego wydania obiegowego „Kultura Polska” - pytanie retoryczne235-238
Grochowski Dariusz Projekt Ignacego Witza i odbitki z Trauguttem do wydania znaczków „Wodzowie”238-242
Macias Andrzej Brak barwy jasnożółtej na znaczku wydanym z okazji X Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Lublinie (Fi 2175)242-245
Lachowicz Krzysztof Druki pocztowe - uzupełnienie246-250
Lehmann Jerzy Prekursory okresu plebiscytowego na Górnym Śląsku - uzupełnienie251-252
Danielski Stefan, Jakucewicz Stefan Bazy rybackie dawnych wspomnień czar - część 2253-256
Wawrzynkowski Marian Na atlantyckich szlakach (10). Królowe oceanów (1)257-263
Ożóg Stanisław Zakręcona korespondencja III Rzeszy263
Łyszczarz Janusz Wolne Miasto Gdańsk w nowym katalogu Fischer 2022 tom II (dyskusje) - komentarz autor264-265
Mitkowski Stanisław Listy polecone bez znaczków266-267

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.