Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2021, numer 7

Prange Ryszard Okiem tematyka (46). Krzyż264-267
Kosmala Jacek Stulecie pierwszego polskiego przewoźnika lotniczego „AERO-TARG”267-271
Perkowski Roman Niespasowanie barw na znaczkach z serii „Historyczne miasta polskie (I)” z 1960 r. - Fi 1044-1061272-274
Schmutz Lesław Całość pocztowa z 1946 r. poczty harcerskiej z Lubeki274-275
Pelczar Piotr Pocztowe stempelki pomocnicze na przesyłkach wyjetych z różnych skrzynek pocztowych na terenie ziem polskich276-280
Biesiada Marian, Lehmann Jerzy, Okniński Roman 100 lecie plebiscytu na Górnym Śląsku. Prekursory, niedocenione walory281-290
Zimnicki Jerzy Malborskie ozdobne datowniki okolicznościowe ze zmienna datą290-296
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz Całostki nieurzędowe z polskojęzycznymi napisami z terenu ZA297
Gromek Marcin, Pelczar Piotr Polskojęzyczny pieniężny przekaz telegraficzny, wzór uzyty w zaborze austriackim (ZA) w 1885 roku298
Bartkowiak Henryk Majowa rewolucja Poczty Polskiej299
Bartkowiak Henryk Finowie mogli inaczej - czyli normalnie300
Romanowicz Jerzy Wystawa jednego eksponatu - Rowland Hill301-303

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.