Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2021, numer 5

PILNE!! Mezeum Poczty i Telekomunikacji pozostaje we Wrocławiu172
Prange Ryszard Okiem tematyka (44). Znaczek w bramce173-176
Bielawski Jerzy Literatura polska w filatelistycze (24)176-179
Lehmann Jerzy Działalnośc komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku. Stempel prowizoryczny Komisji brytyjskiej. Jak to właściwie było?180-187
Perkowski Roman Niekatalogowany błąd na znaczku Fi 272187-188
Walocha Jerzy Wydanie okolicznościowe Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna - „WIPA 81” w Wiedniu - Fi 2588 (Podręcznik nr 2558)188-189
Walocha Jerzy Prowizoryczne ostemplowania z agencji w małych miejscowościach stosowane po 1950 roku189-190
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz Najstarsze znane prowizoryczne potwierdzenie nadania kilku telegramów z 1920 roku191
Pelczar Piotr Potwierdzanie po kilka nadanych telegramów na jednym blankiecie pokwitowania192-195
W „Przeglądzie filatelistycznym” rusza nowa stała rubryka pt. ZNAKI POLECENIA195-196
Dunst Janusz Czesław Słania 1921-2021 (1). „KRÓLEWSKI” RYTOWNIK197
Olchowik Jan Kolej i Poczta w miejscowości Ruda na Górnym Śląsku od 1845 roku199-204
Zbierski Marek Polonica - historyczny gest ku pojednaniu205-206
Kosmala Jacek Stulecie narodzin cywilnej komunikacji lotniczej w Polsce206-209
Wawrzynkowski Marian Na atlantyckich szlakach (6). Poczta morsko-lotnicza (1)210-214

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.