Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2021, numer 11

Kazimierz Paśko440
Prange Ryszard Okiem Tematyka (48). Filatelistyka w filatelistyce441-443
Perkowski Roman, Fołta Stanisław Analiza formy przedrukowej nr Fi.416 (PSPZP nr 372) - wydanie okolicznościowe z okazji wyboru Sejmu Ustawowczego444-448
Berbeka Janusz Niebezpieczne fałszerstwa błędów na wydaniu przedrukowym z 1921 r. (Fi 120)449-450
Pelczar Piotr Kartki ze znakiem opłaty Kolumna Zygmunta. Odmienne sygnatury kartek pocztowych Cp 43-44450-452
Pelczar Piotr Formularze pokwitowania ODEBRANIA depeszy Fto, druk nr 1006 oraz formularz zwiadomienia o nadejściu telegramu, druk nr 1005453-454
Pelczar Piotr, Zbierski Marek Po-austriackie pocztowe adresy przesyłkowe454-458
Pelczar Piotr, Jarawka Tadeusz Prowizoryczne ZNAKI POLECENIA na przesyłkach listowych w Generalnym Gubernatorstwie459-460
Jarawka Tadeusz Stemple „V” i „S” w Generalnym Gubernatorstwie460-462
Romanowicz Jerzy Andrzej Heidrich jako projektant znaczków pocztowych463-466
Michalak Bogdan 40. rocznica wznowienia działalności klubu „Święty Gabriel”466-473
Wawrzynkowski Marian Na atlantyckich szlakach (7). Trzy damy od Cunarda (1)473-479
Milewski Jerzy Koń jaki jest….480-483

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.