Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2021, numer 1

Petriuk Stefan Andrzej Fischer, wspaniały Człowiek odszedł od nas 23.11.2020.4-7
Prange Ryszard Okiem tematyka (42). Stay at home - zalecenia propagandowe8-11
Walocha Jerzy Wydanie obiegowe „Oswobodzenia miasta Gdańska” Fi. 377-379 (Podręcznik Specjalizowany 327-329) z 15 września 1945 roku - część211-15
Berbeka Janusz Odmiany barwne znaczka 20 gr - Fi 297 (Katowice) uzupełniającej serii widokowej z 1935 r.16-18
Jarawka Tadeusz Kontrol chemiczna korespondencji w Generalnym Gubernatorstwie (GG)19-23
Jarawka Tadeusz Rzadki kasownik propagandowy z Generalnego Gubernatorstwa (GG), Fi nr X23
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz SARNY na Kresach pod sowiecką okupacją 1939-1941 - unieważnienia znaku opłaty kartek pocztowych24-26
Wawrzynkowski Marian Na atlantyckich szlakach (2). Jaka para zastąpiła wiatr…- część 227-29
Bator Janusz Rosjanie w twierdzy Przemyśl w 1915 r. - nowe fakty30-34

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.