Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2019, numer 4

Grądalski Jan Pokaz filatelistyczny w Piekarach Śląskich134-135
Kurlus Tadeusz Rekordy w świecie zwierząt136-137
Bielawski Jan Literatura polska w filatelistyce (15)138-140
Prange Ryszard Okiem tematyka (22). Filatelistyka otwarta - klasa Open140-143
Prange Ryszard Znaczki na mapach - ciąg dalszy143
Subocz Bohdan Czy tylko na poważnych portalach aukcyjnych?144-145
Walocha Jerzy, Rzadkosz Miłosz Poczty gołębie w Polsce. Przyczynek do skatalogowania całości146-148
Fołta Stanisław Krótka, oparta o dokumenty historia znaczków "Poczta Polowa 2 Korpusu" - część III148-152
Pelczar Piotr Służbowe użycie koperty Ck 51 bez unieważnienia znaku opłaty oraz błędy na tej kopercie152, 157
Pelczar Piotr Usterki sygnatury kopert pocztowych Ck 62157
Pelczar Piotr Dwa typy matrycowe kopert pocztowych Cj 72 i inne odmiany158-159
Pelczar Piotr Destrukty cięte eks całostek źle świadczą o Poczcie Polskiej159
Pelczar Piotr Koperta do przesyłania telegramów z 1938 roku160
Miętus Mirosław, Pelczar Piotr Współkursor Ct - niepolskojęzyczne pokwitowanie za telegram nadany na Śląsku Cieszyńskim w 1921 roku160-162
Gąsłowski Tomasz Nie odnotowana w katalogu Cp 59 wysłana z Żerkowa163
Konar Tomasz Do piekła, Hitlerze!164
Michalak Bogdan Burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły165-166
Pelczar Piotr Polskie nazewnictwo pocztowe (5). Co to jest całostka?166-167
Kalejdoskop168-170
Lachowicz Krzysztof Kościuszkowskie jubileusze zagraniczne171-176

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.