Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2019, numer 10

Kurlus Tadeusz Umierają stojąc390-392
Bielawski Jerzy Literatura polska w filatelistyce (30)391-395
Prange Ryszard Okiem tematyka (29). Spór o narodowość395-398
Romanowicz Zdzisław Panama wydała znaczki pocztowe na cześć reprezentacji na mundialu398-399
Głowacz Adam Warszawska wojewódzka poczta lotnicza399-402
Walocha Jerzy „Gody Wiosenne” - katalog Myślickiego nr 46035403-404
Wawrzynkowski Marian Niezwykły dar Pomorzan dla Narodu - część 2405-406, 411-414
Zbierski Marek Inny model katalogowania formularzy415-418
Jarawka Tadeusz, Pelczar Piotr Szwedzka pomoc dla ludności polskiej w Generalnym Gubernatorstwie (GG) podczas II wojny światowej (II wś) w dokumentacji filatelistyczno-historycznej418-426
Kalejdoskop427-428
Zbierski Marek Wspomnienia i aktualne refleksje429-432
Perkowski Roman „Niekatalogowana usterka druku Germanii” - Ad vocem432

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.