Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2017, numer 1

Walocha Jerzy Przegląd Filatelistyczny 2016. Bibliografia zawartości2-5
Majkut Izabela Styczeń w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu6
Karlus Tadeusz Pionier walki o prawa zwierząt7-8
Bielawski Jerzy Historia literatury znaczkami pisana (19). Pisarze z różnych stron świata9-18
Affek Mariusz VADEMECUM zbieracza znaczków z dawnych państw włoskich (2)*. Eksperci18-22
Michalak Bogdan Poznańskie krzyże27-32
Berbeka Janusz Rzadkości znaczków wydania prowizorycznego Poczta Polska / Gen.-Gouv. Warschau z 1918/1919 roku (Fi 6-16)32-39
Mann Adam Usterki i odmiany całostek - Ck 5140
Siarkiewicz Krzysztof Usterki i odmiany Ck 55 raz jeszcze40-43
Pelczar Piotr Jeszcze jednak koperta nakłądu prywatnego Ckp ZA43
Pelczar Piotr To nie są eks-całostki…43-44
Pelczar Piotr Prowizorium z Niska z 1944 roku44
Kalejdoskop45-48
Ongiś i dziś49

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.