Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2016, numer 8

Majkut Izabela Sierpień w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu338
Kurlus Tadeusz Należy słuchać mamy…339-341
Kłosiński Andrzej Recenzja najnowszej książki Jerzego Tokara - KALEJDOSKOP FILATELISTYCZNY CZYLI DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO (część I)341-342
Berbeka Janusz Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu - znaczek z 1928 r. (Fi 241) - część 2343-347
Bieniecki Hank, Walocha Jerzy Znaczek Fi. 381 o nominale 3 zł z wydania obiegowego z 1945/1946 roku - "Warszawa oskarża"347-349
Schmutz Lesław Uwagi na temat znaczków wydania lokalnego z listopada 1919 r. w Skałacie350-351
Pelczar Piotr Wzorcowe egzemplarze ministerialne - znaczki352-354
Wawrzynkowski Marian Starszy "brat" - część 1355, 363-358, 366
Mann Adam Usterki i odmiany całostek - Ck 53 oraz Ck 53I367-369
Walocha Jerzy Ciekawostka Cp 1369
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech Nieznany polskojęzyczny formularz kartkowy dla celów hydrograficznych z zaboru austriackiego370-371
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech Całostki i formularze ZA - uzupełniamy katalog Fischera: Ckp, Cop, Ct i Fkw371-373
Pelczar Piotr Kartki z napisem "Wzór!" to nie WZORY, tylko PRÓBY Cp 50373-374
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz Oznaczenia "WZÓR" na polskich całostkach pocztowych374-378
Pelczar Piotr, Walocha Jerzy Fałszywy nadruk WZÓR na całostkach379
Konar Tomasz Silni, zwarci, gotowi…379-382
Kalejdoskop383-385

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.