Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2016, numer 7

Majkut Izabela Lipiec w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu290-291
Kurlus Tadeusz Z różnych stron291-293
Auleytner Julian Poczta ambulansowa Wielkopolski294-296
Bogusz Tadeusz, Walocha Jerzy Kolejne niekatalogowane próbne odbitki z pramatryc wg rytów Czesława Słani297
Bogusz Tadeusz, Walocha Jerzy Dalsze niekatalogowane matrycowe próby znaczka z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza - nr kat. Fi. 640297
Kłosiński Andrzej, Rzadkosz Miłosz Stemple poczt polowych w 1939 roku298-300
Schmutz Lesław Znaczki Polskiej Konsularnej Agencji Pocztowej w Odessie - fi nr 1a,b,2-3,4a,b, 5 i ich próba Fi P1300-309
Berbeka Janusz Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu - znaczek z 1928 r. (Fi 241) - część 1310, 315-310, 317
Walocha Jerzy Polskie ekscałostki z terenu okupacji radzieckiej 1939 ?318
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech Polskojęzyczne nadruki nie pocztowe na kartkach zaboru austriackiego322-324
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech Bezznaczkowe formularze kartkowe zaboru austriackiego z polskimi napisami324-326
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech Formularz kartkowy do użytku szkolnego w zaborze austriackim326
Pelczar Piotr Pseudocałostka z oflagu IIC Woldenberg za znaczkiem, jak nalepka VICTORY326-328
Walocha Jerzy Konsekwencje wydarzeń rewolucji 1905 roku dla wymiany korespondencji zagranicznej z Rosją329-331
Mandziak Marek Poloniki331-332
Michalak Bogdan Jordan - pierwszy biskup na ziemiach polskich333-334
Romanowicz Zdzisław Przed XXI Walnym Zjazdem Delegatów PZF335-336
Ongiś i dziś337

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.