Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2016, numer 6

Majkut Izabela Czerwiec w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu242
Kurlus Tadeusz Zginą czy przetrwają?243-245
Romanowicz Zdzisław Z historii filatelistyki - Jacques Legrand i jego ząbkomierz245-247
Bielawski Jerzy Rocznice w literaturze248-251
Melnik Jeremi Kulisy wydań filatelistycznych. "Prowizorium Leżajskie" w świetle dokumentów historycznych - część 2252-260
Komorowski Andrzej Bell’s Asia Minor Steamship C°260-261
Jarawka Tadeusz Bochnia 1918261-262
Schmutz Lesław "Dojdziemy" w krainie nonsensu, fantazji i cudów262, 267-262, 273
Pelczar Piotr Odmiany barw na kartach Cp 1277273
Pelczar Piotr Nadruki adresów PZMot-u na kopertach Ck 46274
Pelczar Piotr Nadruki pocztowe dla Biura Adresowego w Warszawie na rosyjskich kartkach zaborczych275-277
Pelczar Piotr Odmiany kartonu kartek Cp 1087277
Pelczar Piotr Nadruki polskojęzyczne na kartkach Generalnego Gubernatorstwa278
Kłosiński Andrzej Fałszerstwo Polskiej Poczty Gołębiej z okresu międzywojennego278-279
Kalejdoskop280-281
Konar Tomasz Perskie cudo282-286
Mandziak Marek Poloniki286-287
Łojek Janusz Ocena znaczków288-289

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.