Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2016, numer 2

Majkut Izabela Luty w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu50
Kurlus Tadeusz Klęska Kapitana Ahaba51-52
Bielawski Jerzy Historia literatury znaczkami pisana (11). Romantyzm c.d.53-59
Komorowski Andrzej Niektóre poczty morskie Lewantu60-63
Schmutz Lesław Rzadkość wydań poczty obozu IIC Woldenberg64-67
Walisch Stanisław, Wolf Ryszard Nowe fałszerstwo nadruku na znaczkach "Gordon-Bennett"67-69
Walocha Jerzy FDC wydania na przesyłki lotnicze "Centaur" z 1948 roku - nr katalogowy Fi. 444-44970
Bartke Jerzy To na pewno nie jest poprzednik polskich pokwitowań telegraficznych75-76
Mitkowski Stanisław Usterkowe kartki pocztowe Cp z błędem cięcia arkusza drukarskiego - kontynuacja76-78
Pelczar Piotr Fantazyjne pieczątki pamiątkowe AK na całościach79-80
Pelczar Piotr Słupskie fałszerstwa całostek z oflagów80-81
Pelczar Piotr Opłaty fiskalne na pseudo całostkach w zaborze austriackim81-83
Walocha Jerzy Kolejna rocznica "Aktion gegen Univ. Professoren" - zwanej później "Sonderauktion Krakau" 6.listopada 1939 r.84-85
Kosmala Jacek 100 lat zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Warszawie85-87
Lachowicz Krzysztof XIV "UKRFILEKS - 2015" we Lwowie87-89
Konar Tomasz Gospa z Medziugorie90-93
Łojek Janusz Ocena znaczków94, 97

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.