Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2016, numer 12

Majkut Izabela Grudzień w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu530
Grabarczyk Józef Skrzydlate piękno531-533
Konar Tomasz Boże Narodzenie 2016534-537
Kurlus Tadeusz Konwencja broniąca przyrodę538-538
Romanowicz Zdzisław Szkoła z filatelistyką (16)539-540
Bielawski Jerzy Historia literatury znaczkami pisana (18). Pisarze znani, mniej znani i nieznani541-550
Affek Mariusz VADEMECUM zbieracza znaczków z dawnych państw włoskich (1)*. Zagadnienia wstępne i podstawowa literatura550, 555-552
Sufczyński Henryk, Ziółkowski Wojciech Czy ukazał się trzeci nakład Cp 73 z hasłem H, I i J?562-563
Pelczar Piotr Nie ukazał się trzeci nakład Cp 73563-564
Pelczar Piotr Odmiany barw pokwitowań telegraficznych Ct 10 i Ct 17564-565
Pelczar Piotr Koperty Ck 90 unieważnione przez emitenta - Fck 90566-568
Pelczar Piotr Uzupełniamy informacje o kopertach formularzowych ziem polskich Fkx i Fkt568-570
Kalejdoskop571-573
Łojek Janusz Ocena znaczków573-576
Ongiś i dziś577

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.