Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2015, numer 6

Majkut Izabela Czerwiec w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu242
Kurlus Tadeusz Stare zabawki243-247
Romanowicz Zdzisław Szkoła z filatelistyką (11)248-250
Bielawski Jerzy Historia literatury znaczkami pisana (3). Literatura starożytnej Grecji i Rzymu251-257
Walocha Jerzy Fałszywe, preparowane całości z "wodzami"257-258
Bogusz Tadeusz, Walocha Jerzy Wydanie okolicznościowe "Sporty zimowe" - nr katalogowy Fi. 696-698258-259
Schmutz Lesław Wydanie przedrukowe z 1920 roku dla Górnego Śląska - część 2260, 267-262, 273
Pelczar Piotr Oznaczenia wartości opłaty na Ct w czasie obowiązywania taryfy 400 Mk273-276
Pelczar Piotr Nieurzędowe całostki z tak zwanej poczty obozowej II E - uzupełnienia276-277
Pelczar Piotr Kolejne fałszerstwa Ck 1-3 sprzedawane oficjalnie na aukcjach278-279
Pelczar Piotr Opaska nieoficjalnego nakładu z Galicji do przesyłania druków279-280
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz Koperta dla przesyłania przekazów, formularz numer druku 692280-281
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz Koperty dla odsyłania kart listowych Feuille d’avis281-282
Pelczar Piotr, Walocha Jerzy Koperty dla odsyłania kart listowych Feuille d’avis - uzupełnienia282-284
Walocha Jerzy Ciekawostki kart przedrukowych z 1949 roku184-285
Konar Tomasz Góra gór285-287
Walocha Jerzy 90-lecie wielkich manewrów wojsk polskich w 1925 roku288
Ongiś i dziś289

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.