Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2015, numer 5

Majkut Izabela Maj w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu194
Kurlus Tadeusz Zasiusiana Bruksela195-196
Bielawski Jerzy Historia literatury znaczkami pisana (2). Bohaterowie Nowego Testamentu197-203
Komorowski Andrzej Rosyjskie stemple punktowo-numerowe w latach 1857-1863204-211
Weźranowski Eugeniusz Fi 240 czyli co ujawnia "Sienkiewicz" przed wejściem za kratę211-212
Lewandowski Bolesław, Walocha Jerzy Znaczek z wydania obiegowego "Budujemy Nową Hutę" - FI-550212-214
Walocha Jerzy Kolejna niekatalogowana odbitka pramatrycy - wg rytu Czesława Słani214
Klamut Andrzej Uwagi do "Jeszcze jednej "machy: Pana Muellera"219-221
Milewski Janusz Elbląskie Stowarzyszenie Filatelistów226
Scharpen von Rainer Słowa uznania dla książki w zagranicznych recenzjach227-228
Romanowicz Zdzisław Złoty" patron228-229
Łojek Janusz Ocena znaczków230
Katański Augustyn, Walocha Jerzy Usterki kart pocztowych z lat 60-80-tych230-231
Romanowicz Zdzisław Nowe emisje WWF 2014231-234
Walocha Jerzy Ówczesny internet?234-235
Juras Jerzy Errare humanum est…236-237
Michalak Bogdan I podaje wiek wiekowi….238-240
Ongiś i dziś241

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.