Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2015, numer 4

Kandut Karolina Kwiecień w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu146
Grabarczyk Józef Święta wielkanocne z Disneyem147-150
Kurlus Tadeusz Maks i Moryc151-153
Bielawski Jerzy Historia literatury znaczkami pisana154-159
Dynysiewicz Piotr, Walocha Jerzy Niekatalogowane, powtarzalne usterki na niektórych znaczkach polskich - o częściowo nieustalonej pozycji160-163
Walocha Jerzy Próbne odbitki z różnych faz sporządzania matryc do drukowania niektórych znaczków polskich163-164
Walocha Jerzy Zwrotne poświadczenia wypłaty przekazów PKO164-166
Yamamoto Tsutomu Błędy koncepcyjne na całostkach ostatnich lat166
Łojek Janusz Ocena znaczków171-172
Łojek Janusz Głos na temat statutu PZF172-173
Mitkowski Stanisław Usterkowe kartki pocztowe Co z błędem cięcia arkusza drukarskiego174-176
Pelczar Piotr Cztery waluty na jednym egzemplarzu pokwitowania za nadany telegram176-77
Pelczar Piotr Fantazyjne, czyli fałszywe nadruki Grabów, Garbów177
Pelczar Piotr Koperta nakładu nieurzędowego z Drohobycza178
Pelczar Piotr Katalogowanie krakowskich pokwitowań Ct178
Pelczar Piotr Koperty dla rachunków telefonicznych179
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz Koperty dla listów zleceniowych179-181
Konar Tomasz Urodziny znaczka182-186
Juras Jerzy Errare humanum est….186-187
Lachowicz Krzysztof Panorama Racławicka we Lwowie - kolekcjonerstwo188-192
Ongiś i dziś193

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.