Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2014, numer 8

Kandut Karolina Sierpień w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu338-339
Tokar Jerzy Teoria filatelistyki w zarysie - zakończenie. Jak stosować w filatelistyce nazwę "POCZTA"339-343
Walisch Stanisław Jeszcze dwie powtarzalne usterki formy drukarskiej bloku z 1962 r. - Narciarskie Mistrzostwa Świata (PZP bl. Nr 24)343-344
Mitkowski Stanisław Dylematy wystawcy (Przed XXI Ogólnopolską Wystawą Filatelistyczną)345-346
Sobczak-Waliś Monika W sierpniu legło miasto w gruzach i zwaliskach. 100. rocznica zburzenia Kalisza w sierpniu 1914 roku347-348
Baran Victor Wojskowe przesyłki z Kalisza w okresie I wojny światowej349-350
Manterys Janusz Niemieckie poczty polowe w Kaliszu w okresie I wojny światowej350-353
Lachowicz Krzysztof Przesyłki z Kalisza podczas I wojny światowej353
Lachowicz Krzysztof Kaliskie przesyłki pocztowe z okresu I wojny światowej354-355
Zimnicki Jerzy Lokalne stowarzyszenia - przyszłość ruchu filatelistycznego. Stowarzyszenie Filatelistów Malborka356, 363-358, 368
Romanowicz Zdzisław Nowe znaczki WWF 2014368-370
Berbeka Janusz Konstytucja marcowa 1921r (Fi 128-34) - część druga371-377
Auleytner Julian "Błękitna" Armia Hallera 1917-1920 w filatelistyce - zakończenie377-381
Konar Tomasz Fudżi - święta góra Japończyków381-384

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.