Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2013, numer 7

Kandut Karolina Lipiec w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu290-291
Kandut Karolina Wakacje 2013 w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu291-292
Romanowicz Zdzisław Młodzież, piłka nożna i znaczki292-294
Kurlus Tadeusz Magiczny świat Disneya294-295
Michalak Bogdan Poznańskie czasopiśmiennictwo filatelistyczne296-302
Konar Tomasz Wagneriana303-307
Kosmala Jacek, Kupiec-Węgliński Jerzy Polska poczta lotnicza 1918-1939 Część II - Rozwój połączeń lotniczych 1929-1939. Rozdział 6 - PLL LOT połączenia krajowe i międzynarodowe, 1929 - pierwszy rok działalności308-310
Berbeka Janusz Bloki "Szlak bursztynowy: (Fi bl. 107) bez numeru, ze stempelkiem SAMPLE - próba rozwiązania zagadki315-317
Pelczar Piotr Katalogowanie polskojęzycznych przekazów pocztowych z terenu zaboru austriackiego318-319
Pelczar Piotr Jednoznaczkowe całostki nakładów nieoficjalnych tzw. poczty obozowej IIE319-324
Walocha Jerzy Adam Kielbasa-Schoeni, Stanisław Fołta. Podręcznik specjalizowany polskich znaków pocztowych 1919-2005 - tom IV, Basel-Gliwice 2013324-325
Michalak Bogdan Kolumny, obeliski, słupy morowe…(część 3)326-331
Romanowicz Zdzisław Katalogi WWF332-333
Mandziak Marek Chińskie skarby na mapie UNESCO334-336

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.