Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2013, numer 5

Kosmala Jacek, Kupiec-Węgliński Jerzy Polska poczta lotnicza 1918-1939. Część I - Pionierski okres polskiej poczty lotniczej 1918-1928. Rozdział 4 - Loty eksperymentalne i rajdy pilotów polskich199-202
Kalinowski Mariusz Usterki na znaczku "Dar Pomorza" z 1945 roku, nr Fi 368 - uzupełnienie, część 1, sektor lewy203-205
Subocz Bohdan O niepoważnych walorach….całkiem poważnie205-208
Tokar Jerzy Polskie poczty peronowe208-210
Tomaszewski Paweł Sprostowanie210
Weźranowski Eugeniusz "Polska nr 1" - ukraiński siedmioblok211
Weźranowski Eugeniusz Rzadki kasownik na znaczku "Polska nr 1"212
Walisch Stanisław Nienotowana usterka formy przedrukowej znaczka 25/7 ½ fen. wydania PP/GGW (PZP nr 13)212-213
Walocha Jerzy Niekatalogowana próba znaczka Fi.237 (gen. Józef Bem)213-214
Bartoch Andrzej, Walocha Jerzy Ciekawostki z wydania okolicznościowego "Kwiaty" z 1968 roku, nr katalogowy 1689-1696219
Pelczar Piotr Nowe wersje Fałszerstw znaków opłaty kopert Ck 1-2 i Ck 3 z Królestwa Polskiego220-221
Pelczar Piotr Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie… Czy istniała poczta polska w oflagu II B Arnswalde222
Pelczar Piotr Całostki tak zwanej poczty obozowej IIE - wiadomości ogólne222-226
Pelczar Piotr Papier dla kartek pocztowych Cp1 "Gryf"227-228
Krupa Krzysztof, Pelczar Piotr Próby i odmiany kartek Fi Cp 1 i Cp 1 (+) "Gryf" z tak zwanej poczty obozowej II E229-233
Konar Tomasz Poloniki234-238

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.