Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2013, numer 12

Kandut Karolina Poczta w getcie łódzkim (Litzmannstadt Getto) - Całości z lat 1940-1942. 25.10-11.11.2013r. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu530-532
Kandut Karolina Listopad w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu531
Grabarczyk Józef Refugee532-534
Juras Jerzy Boże Narodzenie 2013534-540
Michalak Bogdan 150. rocznica śmierci Franciszka Ksawerego Grubera541-544
Kurlus Tadeusz Pokarm bogów544-547
Kosmala Jacek, Kupiec-Węgliński Jerzy Polska poczta lotnicza 1918-1939 Część II - Rozwój połączeń lotniczych 1929-1939. Rozdział 9 Wspólne loty z zagranicznymi przewoźnikami c. W kierunku Afryki548-550
Kalinowski Mariusz Usterki na znaczkach polskich wydanych w latach 1956-1957555-558
Vogels Hans "Nieszczęścia chodzą trójkami"? Rzecz o fałszywych całościach Portu Gdańska stworzonych na bazie oryginału558-560
Pelczar Piotr Formularze pokwitowań za nadany telegram dużego formatu561-563
Krupa Krzysztof, Pelczar Piotr Odmiany jedynej całostki koperty ze znakiem opłaty Kaplica z tak zwanej poczty obozowej IIE563-568
Pelczar Piotr Kartka Cp 269I568-569
Lachowicz Krzysztof Niepodległość. Tadeusz Kościuszko569-571
Walocha Jerzy Błąd w katalogowaniu przedwojennego zeszycika znaczkowego Fi ZzO 2571-572
Łojek Janusz Ocena znaczków573-574
Romanowicz Zdzisław Jeszcze o Poczcie Polskiej słów kilka574-576
Perforacja znaczka Polska nr 1. Komunikat Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu Warszawskiego PZF576

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.