Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2012, numer 3

Kandut Karolina Poczta Polska w stylu Art. Deco98
Kurlus Tadeusz Wzbogacą atlas zwierząt99-100
Urbanek Jan Poczta Pruska w dzisiejszych granicach Polski. Odręczne adnotacje nadania i pierwsze prowizoryczne nadawcze stemple pocztowe z okresu przedznaczkowego - zakończenie101-107
Walocha Jerzy Niekatalogowana próba znaczka Fi 205107-108
Lachowicz Krzysztof Polski stempel na austriackim formularzu108
Konar Tomasz Koniec świata?109-110
Pelczar Piotr Makulaturowa kartka Cp 879111
Pelczar Piotr Odklejone z Cp 1-3 znaczki z nadrukiem fragmentu słowa "Pocztówka" to nie znaczki PMW PP/GGW Fi. Nr 6s, 8s i 9s lecz znaczki Okupacji Niemieckiej dla GGW112-114
Bielawski Jerzy Katalog całostek papieskich115
Pelczar Piotr Prowizoryczny datownik Łeby z 1947 roku116-117
Mandziak Marek Wsiąść do pociągu byle jakiego118-119
Mąka Zdzisław Nowa kartka beznominałowa o ograniczonym nakładzie120
Konopiński Lech 100. rocznica zdobycia Bieguna Południowego120-123
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami124-134
Kurlus Tadeusz To i owo134-135
Milewski Janusz Niezwykłe pamiątki (I)136-140
Gawlik Jan Paweł Artystyczny i społeczny rygor emisji141

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.