Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2012, numer 2

Kandut Karolina "Szczęścia bez miary dla Młodej Pary"50
Auleytner Julian Początki polskich poczt polowych na przełomie 1918/191951-53
Kielbasa-Schoeni Adam, Walocha Jerzy Nieoczekiwane warianty bloku z okazji 100. Rocznicy otrzymania Nagrody Nobla przez Marie Skłodowską-Curie53-55
Urbanek Jan Poczta Pruska w dzisiejszych granicach Polski. Odręczne adnotacje nadania i pierwsze prowizoryczne nadawcze stemple pocztowe z okresu przedznaczkowego - część 156-62
Pelczar Piotr …z historii prac Komisji Całostek…63
Pelczar Piotr Kolejna koperta całostka nakładu nie urzędniczego z Galicji64
Pelczar Piotr Koperta służbowa dla Versandstelle fuer Sammlermarken w Krakowie64-65
Pelczar Piotr Niepocztowe lokalne prowizoria z Rzeszowa z 1944 roku na całostkach z Generalnego Gubernatorstwa65-67
Wawrzynkowski Marian Nie tylko Jasna Góra…67-69
Auleytner Julian Ciekawa licytacja69
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami70-83
Kurlus Tadeusz To i owo83-85
Duda Jerzy Filatelistyka - a co to jest takiego86-91

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.