Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2011, numer 8

Kurlus Tadeusz Windą w Kosmos338-340
Krupa Krzysztof Rarytas polskiej filatelistyki. Polska "jedynka" na liście….z Francji341-342
Berbeka Janusz Nowa klasyfikacja prób znaczka Litwy Środkowej przedstawiającego popiersie gen. Lucjana Żeligowskiego (Fi 43) - zakończenie343-448
Pelczar Piotr Abklacz na kartce Powstania Warszawskiego350
Pelczar Piotr Trzecia powstańcza kartka "ŻBIK" z logo Wojskowych Zakładów Wydawniczych351
Pelczar Piotr Powstanie Warszawskie 1944. Jak klasyfikować "całostki" z odbitkami stempli "POCZTA POLOWA/1-VIII-1944/WARSZAWA"? Co to są walory Embicza?352-363
Vogels Hans Prekursory i współkursory: polskie kartki pocztowe używane przez Polską Pocztę w WM Gdańsku w latach 1925-1939363-364
Walocha Jerzy “Taryfy I cenniki opłat poczty polskiej 1941-2000366
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami367-379
Kurlus Tadeusz To i owo380-381
Gawlik Jan Paweł Nasz polityka emisyjna, nasza kwadratura koła382-383
Gawlik Jan Paweł Poniemiecki prowizoria z lat 1918-1919383

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.