Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2010, numer 8

Adamczyk Janusz Upływa czas, odchodzą ludzie, pozostaje pamięć338-339
Walocha Jerzy Marian Zbigniew Ways (1926-2010)340
Kurlus Tadeusz Adaptowane i kochane341-343
Konar Tomasz Wojna na znaczki344-345
Berbeka Janusz Prowizoryczne wydanie przedrukowe z 1934 roku (Fi 270-2) - część 1346-349
Mączka Krzysztof Pierwsze tymczasowe wydanie dla Wielkopolski z sierpnia 1919 roku (wydanie poznańskie) - usterki form przedrukowych. Część II (część 3 - zakończenie). Pierwsza forma przedrukowa - opis usterek350-353
Auleytner Julian Historia Poczty polskiego pogranicza 1918-1920 - część 3 - zakończenie354-357
Tokar Jerzy Niemiecki datownik okupacyjny Myszkowa z błędem357
Kalinowski Mariusz Usterki na przywieszkach lotniczej serii rooseveltowskiej, nr katalogowy Fi 489-491358, 363
Mąka Zdzisław Stemple prowizoryczne z lat 1944-1949 (ciąg dalszy - część 15)359-362
Jagołkowski Krzysztof, Walisch Stanisław Błąd perforacji znaczka za 60 gr z 1952 r.363
Pelczar Piotr O eksCk 85 raz jeszcze364
Pelczar Piotr Próby służbowych kartkowych formularzy korespondencyjnych (Fcp) dla warszawskiej poczty Generalnego Gubernatorstwa365-367
Pelczar Piotr Kolejna austriacka koperta nakładu nieurzędowego dla Galicji z polskiego Lwowa368
Pelczar Piotr Kartka Cp 887 - braki barw i druk obustronny368-369
Pelczar Piotr Przesunięcie bard to nie Schmitzdruck369
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami370-375
Kurlus Tadeusz To i owo376-378
Gawlik Jan Paweł Dalekie obrzeża naszego zbierania378-383
Walocha Jerzy XVII Konferencja PAF383-384

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.