Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2009, numer 7

Kurlus Tadeusz Niemożliwe? Nie dla mnie!290-291
Grabarczyk Józef Największe i najpiękniejsze żaglowce świata. Zlot Żaglowców w Szczecinie292-294
Pelczar Piotr Czy w łódzkim getcie wydawano całostki? Fałszywa koperta Ck.295-297
Pelczar Piotr Abklatsch na Cp 94297-298
Pelczar Piotr Niekatalogowana kartka Cp 803 drukowana podwójnie298
Pelczar Piotr FIS - znaczki i stemple na pseudocałostce298
Alexiewicz Władysław Wielka niespodzianka - "ŚWF PoLSKA ‘93" ponownie na znaczkach pocztowych Nowej Kaledonii299-300
Walisch Stanisław Dwa typy bloczka nr 17 z 1955 roku oraz usterki form drukarskich tego bloku300-304
Walocha Jerzy Kilka słów komentarza do artykułu Krzysztofa Mączki nt. wydania Polskiej Komisji Likwidacyjnej (PF 6/2009)304-307
Piekut Janusz Zbigniew Jeszcze jedna nalepka getta w Lublinie307
Piekut Janusz Zbigniew Ciekawy walor z cenzurą stanu wojennego308
Mąka Zdzisław Stemple prowizoryczne z lat 1944-1949 (ciąg dalszy - część 2)309-316
Alexiewicz Władysław Przyczynek do wznowienia działalności poczty austriackiej we Lwowie w lipcu 1915 roku317-318
Walocha Jerzy Wydanie okolicznościowe 100. rocznica powstania listopadowego318-320
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami321-329
Kurlus Tadeusz To i owo329-330
Gawlik Jan Paweł Leader (leader kiczu, bylejakości i pośpiechu)333-334
Gawlik Jan Paweł Moje trzy grosze do naszej wiedzy o papierze334-336

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.