Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2007, numer 11

Walocha Jerzy O Janie Ryblewskim słów kilka pro memoria482
Fischer Andrzej Odpowiedź na list Poczty Polskiej483-484
Mrowiński Andrzej Filatelistyczny poczet władców polskich - część XXVI485-490
Pelczar Piotr Liniatury adresowe na całostkach Murnau491-493
Pelczar Piotr Uzupełnienie o eks-CK 9493
Schmutz Lesław Uwagi o niektórych znaczkach obcych poczt, będących w pewnych okresach w obiegu tylko na ziemiach polskich, a ujmowanych w polskich katalogach494-499
Berbeka Janusz Nadruk podwójny Fi 271 Np. - polski rarytas499-502
Schmutz Lesław, Walocha Jerzy Kasowniki stosowane w tzw. Poczcie Wielkanocnej w obozie IIC Woldenberg w 1941 roku502-505
Michałowski Władysław Propagandowe, społeczne i gospodarcze oddziaływania POCZTY POLSKIEJ w początkowym okresie lat 20-tych II RP505-512
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami513-524
Kurlus Tadeusz To i owo525-536
Gawlik Jan Paweł Niejasne rzeczy pomieszane526-527

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.