Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2006, numer 10

Adamczyk Janusz Refleksje delegata z XIX Walnego Zjazdu PZF, 23-24 września 2006 w Lublinie2-4
Kurlus Tadeusz Zastępują ludzkie oczy6-7
Mrowiński Andrzej Filatelistyczny poczet władców polskich - część XIV7-10
Manterys Janusz Uwagi do artykuły "Lubelskie Wojskowe Generalne Gubernatorstwo - 16.X-5.XI.1918 r."11-12
Dyczek Ernest Kolejne fałszerstwo na szkodę poczty?13
Mąka Zdzisław Formularze doręczeniowe telegramów z drugiej połowy XIX wieku13-17
Jendroszek Heinrich H., Fołta Stanisław Dlaczego czarnozielona "10" drugiego poznańskiego wydania przedrukowego jest prawdziwa raz jeszcze i chyba nie ostatni?17
Schmutz Lesław, Walocha Jerzy Znaczek o nominale 60/80 groszy z przedrukowego wydania zwyczajnego z roku 1956 - nr katalogowy 82818-25
Lewoński Marek Najrzadszy znaczek serii drugiego wydania przedrukowego Poczta Polska/Gen. Gouv. Warschau o nominale 30f z nadrukiem silniebłyszczącym26
Pelczar Piotr Radomsko - Miejska Poczta Samorządowa27
Apanowicz Robert Znaczki znad Jeziora Gorzkiego28-32
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami32-42
Kurlus Tadeusz To i owo42-44
Jendroszek Heinrich H. Do Redakcji "Przeglądu Filatelistycznego"45
Gawlik Jan Paweł Fanaberie i herezje. Już nie pokusa, już nie konieczność46-47

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.