Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2005, numer 4

Dobrzyński Maciej Występowanie kasowników numerowych na przesyłkach listowych z Polską nr 12-4
Rosset Stefan, Palluch Max-Georg Polska nr - nieznana usterka5
Gawlik Jan Paweł O Czesławie Słani garść wspomnień6-12
Kurlus Tadeusz Arcymistrz bajkopisarstwa13-17
Konar Tomasz Pielgrzymując do św. Jakuba18-23
Kalinowski Mariusz Niewłaściwe napisy na niektórych arkuszach znaczków z lat 1951-199024-27
Piekut Janusz Zbigniew O krakowskim getcie i jego poczcie27-31
Korta Maciej List do redakcji31
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami32-37
Kurlus Tadeusz To i owo38-42
Konopiński Lech Od bieguna do bieguna - część 1. Burzliwe życie Fridtjofa Nansena41-45
Gawlik Jan Paweł Fanaberie i herezje. Reprint: między dokumentem a nostalgią46-48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.