Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2004, numer 7

Kurlus Tadeusz Najwierniejsi z wiernych2-7
Berbeka Janusz Stempelki zmieniające wartość nominalną i rodzaj waluty na pokwitowaniach telegraficznych Ct 10-12 dla G. Śląska8-14
Walocha Jerzy Próba - akcept, nadruku serii wydanej z okazji wystawy katowickiej w 1934 roku (nr katalogowy 264-265)15-16
Mąka Zdzisław Korespondencja międzynarodowa z obecnych ziem polskich w XIX wieku16-22
Czesław Słania. Artysta grawer wszechczasów i jego arcydzieła23-25
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami26-33
Kurlus Tadeusz To i owo33-34
Konopiński Lech Czy zmierzch ikarowych lotów - część 17. Narodziny poczty powietrznej35-41
Konar Tomasz Hill czy Koschier?41-42
Gawlik Jan Paweł Fanaberie i herezje. Prawdziwe dzieje znaczków45-47

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.