Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2004, numer 6

Kurlus Tadeusz Nasi milusińscy2-3
Konar Tomasz Z wizytą u "Władcy pierścieni"3-4
Adamczyk Janusz Jak nie rozpoznane fałszerstwa osiemnastowiecznych stempli Galicji trafiły w 1939 r. do Muzeum Poczty i Telekomunikacji5-15
Schmutz Lesław Pruskie listy przedznaczkowe z odręcznymi adnotacjami pocztowymi - zakończenie17-18
Piekut Janusz Zbigniew Szczeciński cypel 1945-194619-24
Walocha Jerzy O Pomorskich Wiadomościach Filatelistycznych - to i owo24-25
Czesław Słania. Artysta grawer wszechczasów i jego arcydzieła26-28
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami29-35
Kurlus Tadeusz To i owo35-36
Heffner Jan Osobliwości całostek polskich - koperty lotnicze - część V37-39
Broniec Marian Moje potyczki z filatelistyką /15/. Na bazie czego rodziło się forszurowe egzekwowanie i przesyłanie pieniędzy na ziemiach pruskich - (część pierwsza)40-42
Gawlik Jan Paweł Fanaberie i herezje. Konarowi i Kurlusowi w sukurs, Poczcie pod rozwagę43-44
Kurlus Tadeusz Odpowiadając rzecznikowi Poczty Polskiej. Przy tablicy44-45

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.