Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2003, numer 10

Kurlus Tadeusz Wielkie wymieranie trwa… (3)2-4
Monkos Henryk Vademecum5-6
Jendroszek Heinrich H. Sądowe znaczki opłaty doręczeniowej z lat 1932-19397-9
Walocha Jerzy Kilka słów komentarza do artykułu "Pierwszy polski znaczek …z kuźni" (Przegląd 09/2003, s.7-11)10
Polskie eksperymenty10
Schmutz Lesław Drugie poznańskie wydanie przedrukowe z października 1919 roku, tzw. wydanie gnieźnieńskie - nr katalogowe 71-72. Studium badawcze - cz.311-21
Grand Prix XIX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "KATOWICE 2003" zdobył Lesław Schmutz z Rzeszowa22-23
Kurlus Tadeusz W klaserze z nowościami24-26
Kurlus Tadeusz To i owo26-28
Piekut Janusz Zbigniew Korespondencja z Gdańska żołnierzy Wielkiej Armii Napoleona28-31
Walocha Jerzy Osobliwości nadruków na znaczkach pierwszego wydania poczty lokalnej Kalisza31-32
Konopiński Lech Czy zmierzch ikarowych lotów? - część 11. Scheda Zygmunta Lewoniewskiego33-37
Walocha Jerzy Spacerkiem po XIX Ogólnopolskiej37-38
Kielbasa-Schoeni Adam Powystawowe to i owo…39-42
Gawlik Jan Paweł Fanaberie i herezje. Skazać na zapomnienie czy zadbać o przyzwoitość?43-45
Kielbasa-Schoeni Adam Trudny klient, albo czego oczekuje filatelista…?45-47

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.