Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2002, numer 3

Jakowiec Henryk Święty Mikołaj2
Grabarczyk Józef Święty Mikołaj3-4
Monkos Henryk Vademecum5-9
Ostraszewska Jadwiga Wielka wystawa…i po wystawie10-11
Monkos Henryk, Schmutz Lesław Wydanie lubelskie z września 1944 r. Nie znane dotychczas próby "Wodzów", część 312-15
Koloryt16
Piekut Janusz Zbigniew Nie rejestrowane ostemplowania na znaczkach "Wodzów" z 1944 roku17
Kielbasa-Schoeni Adam, Jungjohann Heinz E. Kilka słów o arkuszach znaczków "DOPŁATA", KSZPZP D92-D9918-19
Krupa Krzysztof, Vogels Hans, Walisch Stanisław Perforacja "WZÓR" na znaczkach polskich i Portu Gdańsk20-23
Walocha Jerzy Uwagi na temat wydania dopłat Generalnej Dyrekcji Ministerstwa P. i I. w walucie złotowej (nr katalogowy 65-79)23-24
Gibek Jerzy Poczta na ziemi świdnickiej (część III). Rozwój urządzeń pocztowych na Ziemi Świdnickiej w okresie austriackim od 1526 do 1740 roku25-27
Hawranek Andrzej Polskie wojskowe poczty polowe na terenie Małopolski Wschodniej w latach 1918-192129-31
Piekut Janusz Zbigniew Cenzura nr 3267 z 1946 roku31
Kurlus Tadeusz Urząd pocztowy Dzieciątko Jezus32-34
Kalinowski Mariusz Refleksje ze sprawy o ochronę praw autorskich35-36
Kurlus Tadeusz Hawajscy misjonarze37-38
Konopiński Lech Czy zmierzch ikarowych lotów?39-42
Pelczar Piotr Nieznana kartka pocztowa wydania "krakowskiego"42-44
Pelczar Piotr Dziwne losy Cp 102 I44
Wiatrowski Zdzisław Jak uczestniczyć w aukcji45-46

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.