Przegląd Filatelistyczny (Fischer),  rok 2002, numer 1

Jakowiec Henryk Dopełnianki3
Grabarczyk Józef Nasze hobby4
Monkos Henryk Vademecum Młodego Filatelisty (Vademecum)5-8
Pszczółka Józef Pozwólmy dzieciom bawić się znaczkami9
Schmutz Lesław Technika druku dwóch pierwszych znaczków poczty miejskiej w Przedborzu - typografia a nie litografia10-14
Ways Marian Fałszywe ząbkowanie znaczków II. Wydania Korpusu Dowbora-Muśnickiego15-16
Berbeka Janusz Finał "poznańskich" fałszerstw: "Wodzowie" (PZP 339-41)17-20
Walisch Stanisław Nieznane ostemplowanie na znaczkach "Wodzów" z 1944 roku21
Monkos Henryk, Schmutz Lesław Wydanie lubelskie z września 1944 r. Nie znane dotychczas próby "Wodzów", część 122-26
Gibek Jerzy Poczta na ziemi świdnickiej (część I)27-30
Nowak Andrzej Maksimafilia31-34
Gawlik Jan Paweł Fanaberie i herezje. Tak jest, jak się Państwu zdaje35-36
Piekut Janusz Zbigniew Majowa aukcja firmy Cherrystone37-38
Walocha Jerzy Bronisław Brzozowski, Jerzy Tokar. Polska cenzura korespondencji w latach 1918-1922, monografia i katalog znaków cenzury (2002)39
Kurlus Tadeusz Królewska kolekcja40-41
Piekut Janusz Zbigniew Kamienie pocztowe z XVII wieku42
Hawranek Andrzej Przepołowiony znaczek za 10.000m na przesyłce z okresu inflacji w Polsce43
Monkos Henryk Papież Jan Paweł II w Polsce44-45
Wiatrowski Zdzisław Sukces polskich wystawców I46

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.