Pieczęcie formacyjne oddziałów wojsk polskich stosowane w czasie wojny polsko-ukraińskiej i bolszewickiej 1918-1920

W dniach 2-4.06.2017 roku odbyła się w Ciechocinku XXIV Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki. Tegoroczna konferencja przebiegała pod hasłem POLSKIE POCZTY WOJSKOWE. Wykłady przedstawione w czasie 1. sesji, które nawiązywały bezpośrednio do tematu konferencji omawiały zagadnienia dotyczące polskich poczt wojskowych w czasie I wojny światowej oraz bezpośrednio po niej.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy wystąpienie Kolegi Janusza Adamczyka z Okręgu Małopolskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Wkrótce kolejne wykłady.